Տեխնիկական փորձագետներՀ/հԿարգավիճակըԱզգանուն/Անուն/ՀայրանունՀԵռախոսըԷլ. հասցենԿազմակերպությունըՄասնագիտական ոլորտ
1 Տեխնիկական փորձագետ Ավագյան Վարդան Շավարշի , 091-42-50-73avagyan@welding.am«Եռակցման ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի տնօրենԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն 1.1.3 Անվտանգությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ 3.2.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և գոլորշու մեքենաների, ջերմային կայանքների հսկողություն INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ 5.2 Այլ վտանգավոր հեղուկների հսկողություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB7 Ընդհանուր ոլորտը. Չքայքայող փորձարկում 7.2 Ուլտրաձայնային 7.3 Ներթափանցման մեթոդ 7.4 Ռենտգենային
2 Տեխնիկական փորձագետ Դանիելյան Ռիմա Ջավադի 010-77-89-22, 098-21-56-70Rima.danielyan@mail.ru«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վառելիքի¸ քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների բաժնի գլխավոր փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն 1.2 Հրշեջ անվտանգություն 1.3 Անհատական պաշտպանության միջոցներ INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ
3 Տեխնիկական փորձագետ Հովսեփյան Վլադիմիր Սամվելի , 093-43-73-53armsafety@mail.ru«Տեխնիկական անվտանգության ազգային ինստիտուտ» ՍՊԸ տնօրենԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն 2.3 Աշխատատեղերում օդի որակի հսկողություն 2.4 Աշխատատեղերում աղմուկի և վիբրացիայի ինտենսիվության հսկողություն և վերլուծություն 2.5 Ճառագայթների հսկողություն INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
4 Տեխնիկական փորձագետ Գրիգորյան Էդիկ Թորգոմի 010-42-71-92, 099-79-98-50 «Տեխնիկական փորձաքննությունների կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն
5 Տեխնիկական փորձագետ Կոստանդյան Մուշեղ Արշավիրի , 091-45-06-23 «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ
6 Տեխնիկական փորձագետ Հարությունյան Սուրեն Մամիկոնի 091-50-06-47, tigrangyoletsyan@ mail.ru«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ
7 Տեխնիկական փորձագետ Ղաջոյան Ռաֆիկ Հակոբի , 094-51-72-51 «Տեխնիկական փորձաքննությունների կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ
8 Տեխնիկական փորձագետ Պողոսյան Ռաֆիկ Բաբկենի , 091-32-03-77 «ԴԱՄԻ» ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն (փորձաքննություն) իրականացնող մարմնի փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ 3.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների հսկողություն 3.2.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և գոլորշու մեքենաների, ջերմային կայանքների հսկողություն INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.1 Շարժասանդուղքներ, ճոպանուղիներ, ֆունիկուլյորներ, կարուսելներ, ամբարձիչ կռունկներ, մեկ տոննա և ավելի բեռնաբարձությամբ ամբարձիչ սարքավորումների և մեխանիզմների հսկողություն 4.2 Վերելակների հսկողություն 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն
9 Տեխնիկական փորձագետ Մնացականյան Սուրիկ Միխայելի , 093-37-32-81surenmn1950@gmail.com«Տեխնիկական փորձաքննությունների կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.3 Ջրային լողամիջոցների հսկողություն
10 Տեխնիկական փորձագետ Շահինյան Վահրամ Մարտինի , 094-21-08-71shahinyan.v@inbox.ru«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արարատի, Արմավիրի և Վայոց Ձորի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի պետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.3 Ջրային լողամիջոցների հսկողություն
11 Տեխնիկական փորձագետ Անտաշյան Գարեգին Գագիկի , 093-92-95-32anga1981@inbox.ru«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՔԱՓՐ ՓՐՈԳՐԱՄ» (ԷՅ-ՍԻ-ՓԻ) ՓԲԸ-ի մետալուրգիական արտադրամասի պետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
12 Տեխնիկական փորձագետ Հակոբյան Մանուկ Մանուկի , 099-68-97-89mmanukich@gmail.comարտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
13 Տեխնիկական փորձագետ Ղահրամանյան Մարի Արարատի , 077-35-74-71, 099-30-28-18mari.xahramanyan@mail.ru«Դամի» տեխնիկական անվտանգության ծառայություն ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ 5.1 Մետաղների հալույթների հսկողություն 5.2 Այլ վտանգավոր հեղուկների հսկողություն
14 Տեխնիկական փորձագետ Ուզունյան Ռազմիկ Աշոտի , 043-08-19-07razmik.uzunyan@ gmail.com«ԴԱՄԻ» ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն (փորձաքննություն) իրականացնող մարմնի փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ 6.1 Թունելաշինական աշխատանքներ կամ ցանկացած այլ աշխատանք ստորերկրյա պայմաններում INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
15 Տեխնիկական փորձագետ Միրաքյան Ալեքսանդր Սարգսի , 055-66-80-40alikmirakyan@ gmail.com«ՊՐՈՄ ԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
16 Տեխնիկական փորձագետ Գրիգորյան Արտակ , 095-99-94-51artgrig76@mail.ru«Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ի գործառնությունների ղեկավար ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Ընդհանուր ոլորտը. Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS6 Ընդհանուր ոլորտը. Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003
17 Տեխնիկական փորձագետ Գևորգյան Գրիգոր Կամոյի 095-87-10-05, grigorgevorgyan87@gmail.com«Ազադ ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ-ի ծրագրի ղեկավար ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.12 Քիմիական արտադրանք
18 Տեխնիկական փորձագետ Լալայան Ալեքսանդր Արտակի , 095-07-74-13, 094-07-74-13alalayan@mail.ru«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի ջերմային, ֆիզքիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիայի առաջատար մասնագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ
19 Տեխնիկական փորձագետ Զետչյան Ռուզաննա Գրիգորի 010-23-26-00 (124), 093-81-83-72zetruz@mail.ru«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի ջերմային, ֆիզքիմ չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիայի փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ
20 Տեխնիկական փորձագետ Մարտիրոսյան Գարիկ Գեորգիի 010-23-26-00, 093-27-95-99ggmartirosyan@gmail.com,«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիայի վարիչ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ
21 Տեխնիկական փորձագետ Խաչատրյան Արմենուհի , 094-80-02-68arminkhach1959@bk.ru«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի ռադիոէլեկտրական չափումների լաբորատորիայի վարիչԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ
22 Տեխնիկական փորձագետ Միկոյան Արմեն Գեորգիի , 094-20-57-24 areg.miko@mail.ru«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի գիտական բաժնի էտալոնային անտենաների գիտական պահապանԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ռադիոչափում
23 Տեխնիկական փորձագետ Տիրակյան Մարինա Ռուբենի , 055-13-83-10marina.tirakyan@pernod-ricard.com«ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայի վարիչի տեղակալ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.11 Ալկոհոլային խմիչք
24 Տեխնիկական փորձագետ Փալայան Կարո Մկրտչի 012-80-22-33, 095-80-22-33palayankaro@gmail.comՀՀ ԱՆ «ՀՎԿԿ» ՓԲԸ շրջական միջավայրի ֆիզ.գործոնների չափումների բաժանմունք որպես ինժեներԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.5 Օդ LAB7 Ընդհանուր ոլորտը. Չքայքայող փորձարկում 7.2 Ուլտրաձայնային 7.4 Ռենտգենային LAB11 Ընդհանուր ոլորտը. Կլինիկական, թունաբանական հետազոտություններ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն 1.4 Աշխատատեղերում լուսավորության հսկողություն INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.2 Սանիտարական հսկողություն 2.3 Աշխատատեղերում օդի որակի հսկողություն 2.4 Աշխատատեղերում աղմուկի և վիբրացիայի ինտենսիվության հսկողություն և վերլուծություն 2.5 Ճառագայթների հսկողություն
25 Տեխնիկական փորձագետ Ոսկանյան Ոսկեհատ Սերոբի 010-23-71-74 , 091-27-89-130237174@mail.ruՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Գիտագործնական կենտրոնի գլխավոր մասնագետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում
26 Տեխնիկական փորձագետ Հայրապետյան Անի , 099-07-25-94ani-ani-90@mail.ru«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ» ՍՊԸ սննդի փորձարկման լաբորատորիայի ավագ մասնագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.10 Ծխախոտ 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք
27 Տեխնիկական փորձագետ Սահակյան Նունե Լյուդվիգի 010-26-76-19, 099-99-98-52madlenik@ yahoo.com«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ ՓԼ մասնագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.10 Ծխախոտ 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք
28 Տեխնիկական փորձագետ Դարբինյան Կարեն Ավագի , 095-50-69-67 «Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ-ի փորձարկման լաբորատորիայի ղեկավարԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
29 Տեխնիկական փորձագետ Հախվերդյան Նաիրա Ալբերտի 010-61-33-25, 093-36-32-11cdc@web.amՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ-ի սանիտարա-հիգիենիկ լաբորատորիայի վարիչ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք
30 Տեխնիկական փորձագետ Ավագյան Արմենուհի Պավլիկի , 094-77-16-26avagyan.armenuhi@mail.ru«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ, որակի կառավարման համակարգի պատասխանատուԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.8 Վառելիք 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.3 Պլաստմասսա LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ
31 Տեխնիկական փորձագետ Հարությունյան Նազիկ Լիպուշի , nazik.harutyunyan@standarddialog.com«Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հարցերով պատասխանատու¸ ֆիզիկաքիմիական և քիմիական փորձարկման բլոկի մասնագետ-փորձարկողԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք
32 Տեխնիկական փորձագետ Մակիչյան Թամարա Արտուշի 010-51-08-21, 094-10-33-15 tamaramakichian@mail.ru«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կենտրոնական անալիտիկ և հարգորոշման լաբորատորիայի վարիչԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.1 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ
33 Տեխնիկական փորձագետ Զաքարյան Քրիստինե Լևոնի , 055-49-24-23zakaryankristina@mail.ru«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կենտրոնական անալիտիկ լաբորատորիայի ավագ քիմիկ-անալիտիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.1 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ
34 Տեխնիկական փորձագետ Մաթոսյան Գոհար Սարիբեկի 010-36-95-62, 093-87-09-88navtlab@mail.ru«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի փորձարկման լաբորատորիայի նավթամթերքի ուղղության ղեկավարԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.8 Վառելիք 1.12 Քիմիական արտադրանք
35 Տեխնիկական փորձագետ Ֆրանգուլյան Վարդգես Արտաշի 010-74-12-67, 093-32-11-45vardf@mail.ruԹունաբանության ոլորտի մասնագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.3 Պլաստմասսա
36 Տեխնիկական փորձագետ Թադևոսյան Գագիկ Հայկի , 093535641gtadevosyan@sarm.am«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի արտադրանքի սերտիֆիկացման բաժնի պետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB10 Ընդհանուր ոլորտը. Ձեռքի հրազեն, արդյունաբերական և հատուկ նշանակության սարքավորանք, սպորտային, որսորդական զենք, փամփուշտներ, դանակներ և համանման արտադրանքի փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO5 Խաղալիքներ PRO8 Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջներ PRO43 Օդաճնշական դողեր PRO45 Հանքային պարարտանյութեր PRO46 Լաքեր և ներկեր PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ PRO49 Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող անվտանգ ապակիներ PRO50 Զենք, զինամթերք
37 Տեխնիկական փորձագետ Պողոսյան Սուսաննա Բաբկենի 010-22-50-19, 091-95-96-91spoghosyan9@gmail.comԵրևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի «Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիայի» գիտաշխատող ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB11 Ընդհանուր ոլորտը. Կլինիկական, թունաբանական հետազոտություններ
38 Տեխնիկական փորձագետ Մուրադյան Ռաֆայել Եղիազարի 010-54-32-26, 010-28-52-92, 093-58-74-20muradyanraf@inbox.ruՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Թունաբանության և քիմիաթերապիայի» լաբորատորիայի ղեկավար, կ.գ.թ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB11 Կլինիկական, թունաբանական հետազոտություններ
39 Տեխնիկական փորձագետ Սահակյան Կառլեն Վարդի 010-59-00-12, 093-42-33-65saakyan1040@mail.ru«Տրանսպորտային փոխադրումներ» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում
40 Տեխնիկական փորձագետ Մարգարյան Միքայել Սարիբեկի 010-73-54-64, 093-47-49-78misha.margaryan52@mail.ru«Միքայել Մարգարյան» ՍՊԸ-ի տնօրենԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում
41 Տեխնիկական փորձագետ Տիգրանյան Մկրտիչ Տիգրանի , 091-40-33-57tigranian@yandex.ru«ԷՔՍՊԵՐՏ ԹԵՉ» ՍՊԸ-ի տնօրենԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում
42 Տեխնիկական փորձագետ Սարգսյան Վարդուհի Վահանի , 091-43-60-03 varduhiavtogas@mail.ru«ԴԱՄԻ» տեխնիկական անվտանգություն ՍՊԸ ԱԳԼՃԿ-ների փորձագետԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ 3.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների հսկողություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO53 Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող անոթներ
43 Տեխնիկական փորձագետ Թումանյան Պերճ Գրիշայի , 093-13-16-99tumanyanp@gmail.com«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հատուկ վտանգավոր ախտածինների ռեֆերենս լաբորատորիայի ղեկավարԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ
44 Տեխնիկական փորձագետ Ալեքսանյան Նաիրա Ժորայի 010-61-15-53, 091-03-52-50alexnairabac@yahoo.comՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանրէաբանական լաբորատորիայի վարիչ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
45 Տեխնիկական փորձագետ Դավթյան Օլգա Յակովի 010-23-71-34, 010-23-90-44, 091-49-75-10davtyano@mail.ruՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Մանրէաբանական հետազոտությունների գիտագործնական կենտրոնի մանրէաբան ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
46 Տեխնիկական փորձագետ Մելիքյան Լալա Մաքսիմի , 055-56-95-16lala-meliqyan@rambler.ru«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավարի ժ/պ, մանրէաբանական և մոլեկուլյար հետազոտությունների բաժնի պետ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
47 Տեխնիկական փորձագետ Օգանովա Մարինա , marina.oganova@standarddialog.com«Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ-ի փորձարկումների բլոկի մասնագետ-փորձարկողԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
48 Տեխնիկական փորձագետ Ավագյան Սյուզաննա , Syuzanna.avagyan@standarddialog.com«Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ-ի մանրէաբանական փորձարկումների բլոկի մասնագետ-փորձարկողԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
49 Տեխնիկական փորձագետ Հասրաթյան Լուսինե Վանյայի , 091-12-17-04 ,095-29-02-82lusart@inbox.ruՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ «Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոն» մասնաճյուղի բժիշկ-մանրէաբանԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
50 Տեխնիկական փորձագետ Զաքարյան Հովակիմ Սարգսի 010-61-56-07, 091-31-80-36hovakimzakaryan@ gmail.comՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
12