Հավատարմագրման գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր

Հավատարմագրման ազգային մարմնին ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերն անհրաժեշտ է լրացնել «ՅՈՒՆԻԿՈԴ» (Unicode) կոդավորման համակարգով և «ՂԷԱ Գրապալատ» (GHEA Grapalat) տառատեսակով (ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1259-Ն որոշում):
 1. Հավատարմագրման հայտերի ձևեր
 2. Հավատարմագրման վկայագիր
 3. Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևեր չկանոնակարգված ոլորտում
 4. Հավատարմագրման պայմանագիր
 5. «Համապատասխանության սերտիֆիկատներ»-ի, «Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման հայտեր»-ի հաստատված օրինակելի ձևերից կնիք դնելու պահանջը հանելու մասին հրաման
  • Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան տրված համապատասխանության սերտիֆիկատի եվ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարի կառուցվածքը հաստատելու մասին հրաման
   • Հավատարմագրման ազգային մարմնի հավատարմագրման խորհրդի անհատական կազմը եվ հավատարմագրման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին հրաման
    • Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշ
     • Հավատարմագրման տեխնիկական կոմիտեների գործունեության կարգ
      • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը