«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ
 • Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5
 • Հեռախոս` (+37411) 20-33-82, (+37411) 20-33-84
 • Էլեկտրոնային կայք՝ www.armnab.am
 • Էլեկտրոնային փոստ armnab@armnab.am
 • Կենտրոնական գանձապետարան հ/հ 900018003963
 • ՀՎՀՀ 00116673

Տնօրեն՝ Անի Օբոսյան
 • հեռ.` (+37411) 20-33-81
 • Էլեկտրոնային փոստ` aobosyan@armnab.am

Տնօրենի տեղակալ` Աննա Մելքոնյան
 • հեռ.` (+37411) 20-33-82
 • Էլեկտրոնային փոստ` amelkonyan@armnab.am

Կառավարման համակարգի մենեջեր` Նազիկ Աբգարյան
 • հեռ.` (+37411) 20-33-82
 • Էլեկտրոնային փոստ` nabgaryan@armnab.am

Քարտուղարություն`
 • հեռ.` (+37411) 20-33-82

 • Մարդկային ռեսուրսների մասնագետ՝ Սաթենիկ Մարտիրոսյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` armnab@armnab.am

 • Օգնական՝ Էվելինա Սարդարյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` secretariat@armnab.am

 • Իրավաբան՝ Լևոն Հարությունյան

 • Հաշվապահ՝ Արթուր Մարտիրոսյան

Հավատարմագրման բաժին`
 • Նարինե Համբարձումյան (բաժնի պետ)
 • Էլեկտրոնային փոստ` nhambardzumyan@armnab.am

 • Նարինե Ավետիսյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` navetisyan@armnab.am

 • Արմինե Ղազարյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` aghazaryan@armnab.am

 • Լիլիթ Սամվելյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` lsamvelyan@armnab.am

 • Լուսինե Հովհաննիսյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` lhovhannisyan@armnab.am

 • Սաթենիկ Եսայան
 • Էլեկտրոնային փոստ` sesayan@armnab.am

 • Անժելա Բաղդասարյան
 • Էլեկտրոնային փոստ` abaghdasaryan@armnab.am

 • հեռ.` (+37411) 20-33-84

Ռեեստրների վարման մասնագետ` Սաթենիկ Դավթյան
 • հեռ.` (+37411) 20-33-84
 • Էլեկտրոնային փոստ` sdavtyan@armnab.am

Ազդարարման պատասխանատու
 • Իրավաբան՝ Լևոն Հարությունյան
 • հեռ.` (+37411) 20-33-82
 • Էլեկտրոնային փոստ` lharutyunyan@armnab.am